П`ятниця, 2023-12-08, 6:30 PM
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
педагога професійного навчання Цюпак Ольги Володимирівни

Цілі завжди випереджають можливості,
будуючи шлях для розвитку
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Навчальні проекти Мій профіль ВихідРеєстраціяВхід
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


Користувачі
Гості сайту
 


Відправляйте безкоштовне SMS
Помощь блогеру 


Головна » Навчальні проекти (20)

Кейс-технологія [18] Портфоліо учнів [1]
Електронні портфоліо [0] Кейси [1]

Професія "Діловод" | Переглядів: 382 | Дата: 2018-12-12

Кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей учнів

 

Поняття та зміст кейс-технології

Технологія застосування кейсів або «кейс-стаді» (case-study - з англійської кейс – випадок, кейс-стаді – навчальний випадок), ситуація, яка реально існує. Вперше було використано як метод на початку ХХ ст. в навчальному процесі Гарвардської школи бізнесу у 1921 році. З методичної точки зору кейс – це спеціально підготовлений учбовий матеріал, що «містить структурований опис ситуацій, що запозичені з реальної практики». Кейс-стаді, за визначенням вчених (Ш.І. Бобохужаев, З.Ю. Юлдашев) - це «сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, реальні обставини на даному етапі». Кейс, це завжди моделювання життєвої ситуації. При використанні кейс-технології конкретні відповіді на проблемні запитання учні знаходять самостійно, що дозволяє залучити власний досвід, або здобувати його в процесі проходження виробничої практики, формулювати висновки, застосовувати на практиці отримані знання, пропонувати власний (або груповий) погляд на проблему. У деяких випадках потрібно знайти не лише рішення, але і сформулювати завдання.

Як інтерактивний, кейс-метод використовує засоби ІКТ і може застосовуватися під час виробничої практики при закріпленні знань та вмінь, що були отримані учнями на заняттях, розвиткові навичок аналізу та критичного мислення, зв’язку теорії та практики. Кейси допомагають у перенесенні навчального середовища з аудиторії на робочі місця.

Ситуаційні вправи (кейси) мають чітко визначений характер і мету - оцінка теоретичних знань та практичних навичок учнів у сфері документального забезпечення. Вони пов’язані з проблемою чи ситуацією, яка існувала чи й зараз існує. При цьому проблема чи ситуація або вже мали якесь попереднє рішення, або їх вирішення є необхідним і нагальним, а тому потребують аналізу. Кейс - комплект навчально-методичних матеріалів, розроблених на основі виробничих ситуацій. Для захисту виробничої практики учням-третьокурсникам за професіями: «Діловод. Адміністратор. Касир (на підприємстві, установі)», «Секретар керівника» пропонуються кейси, розроблені у 30 варіантах різного рівня складності, структурований опис яких базується на ситуаціях з практичного досвіду, моделюванні життєвої ситуації. Зміст кожного кейсу містить проблемні питання у теоретичному викладі та практичну частину, результатом виконання якої є власноруч створений навчальний відеоролик процесу роботи відповідно до ситуації. Кейси загострюють інтерес учнів до питань, з якими ті стикаються, підкреслюють їх значущість та необхідність вирішення, вдосконалюють майстерність учнів у вирішенні проблем.

Умови застосування кейсу

 1. Кейси повинні бути правдивими, реалістичними, не обтяженими деталями, бути за тематикою зв’язаними з матеріалом, що розглядається, враховувати ситуації, що діють в конкретних умовах.
 2. Якісний кейс враховує: моделювання реальної ситуації, містити проблемні запитання, описує ситуацію з прийняттям критичного рішення, містить конкретні порівняння, надає можливість для узагальнення висновків, має центрального героя, дає змогу оцінити ефективність вже прийнятих раніше рішень, оптимальний за розміром, містить оптимальний обсяг інформації.

До кейс-технологій відносяться:

 • метод ситуаційного аналізу (ситуаційні завдання, вправи, аналіз конкретних ситуацій): дозволяє глибоко і детально досліджувати реальну або імітовану ситуацію чи проблему. Мета методу — спільними зусиллями учнів групи проаналізувати ситуацію, що виникла, розробити практичне рішення, закінчення процесу – оцінка запропонованих алгоритмів, вибір кращого з них в контексті поставленої проблеми.
 • метод інциденту; полягає в тому, що учень повинен сам відшукати потрібну інформацію для прийняття рішення з даної проблеми. При цьому учень вчиться працювати з інформацією (усвідомлювати її, систематизувати, аналізувати), формувати власну позицію і на підставі цього робити висновки. Пропонується завдання, в якому не містяться всі дані, які необхідні для вирішення даної проблеми.
 • метод розбору ділової кореспонденції передбачає здобуття кейса з детальним описом ситуації: пакет документів, що допомагають знайти вихід із складного положення (учні вибирають потрібну інформацію) і питання, які дозволяють знайти рішення.
 • ігрове проектування - процес створення або вдосконалення об'єктів. Для роботи за цією технологією учасників проекту можна об’єднати у групи, кожна з яких розроблятиме свій проект. Ігрове проектування може включати проекти різного типу: дослідницький, пошуковий, творчий, прогностичний, аналітичний.
 • метод ситуаційно-рольових ігор полягає у інсценуванні перед групою правдивої соціально-психологічної ситуації, яка дає оцінку вчинків і поведінки учасників гри. Різновидом методу є рольова гра, як спосіб розширення досвіду учасників аналізу, які мають зайняти відповідну позицію (роль) і виробити спосіб, що дозволить гідно завершити ситуацію. Учасники рольової гри самостійно обирають роль, визначають стратегію поведінки, сценарій, плануючи результат.
 • метод дискусії: обмін думками з якого-небудь питання з дотриманням певних правил процедури.

При використанні кожного з перерахованих методів, учні отримують низку питань, на які їм необхідно знайти відповіді для розуміння суті проблеми. Крім того, кейс-технології передбачають як індивідуальну роботу над пакетом завдань, так і колективну, що розвиває уміння сприймати думку інших людей і уміння працювати в команді.

Діяльність педагога при використанні технології кейс:

 • Аналіз складної творчої роботи зі створення кейса й питань для його аналізу з використанням науково-дослідного методу. Для цього необхідно ретельно підготувати методичне забезпечення для самостійної роботи учнів;
 • Діяльність педагога в групі: виступає із вступним і заключним словом, організовує дискусію, підтримує діловий настрій у групі, оцінює роботу учнів і аналіз ситуації.
 • Проведення вступної частини заняття - короткий вступ педагога професійного навчання. Донести до учасників кейсу сутність даного методу, озвучити основні етапи подальшої роботи учнів, визначити способи й критерії оцінки їхньої роботи за даним методом. На цьому етапі учасникам роздають кейси, подається інструкція по роботі з ними, озвучується чітке формулювання завдання.
 • Розбір кейса в малій групі складом 3–6 осіб. Перед початком цього етапу обов'язково необхідно озвучити часові межі, завдання роботи, у якому вигляді повинен бути оформлений результат, звіт про роботу, обговорити аналіз висновків, які мають бути зроблені за матеріалами кейса самостійно.
 • Провести дискусію (захист робіт) у групі. Представники кожної з підгруп виступають зі своїм аналізом кейса. Основне завдання етапу – виявити різні точки зору й тим самим забезпечити об'єктивний аналіз пропонованої ситуації.
Опис технології кейсів | Переглядів: 1094 | Дата: 2018-10-27

Шановні учні! 
Вашій увазі пропонується
 КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ 
 «Шлях до професії»
 
Мета: закріпити знання, здобуті в процесі вивчення теоретичних та професійних дисциплін, а саме:
 
 • познайомити учасників з технологією кейсів;
 • узагальнити і систематизувати знання учнів щодо  професійних компетенцій (зокрема професійних умінь і навичок) для прийняття самостійних рішень у конкретних ситуаціях, що складаються під час виробничої практики в установах;
 • сформувати навички та вміння пошуку інформації в Інтернеті та правильно застосувати інтернет-ресурси для підтримки навчального процесу;
 • розвивати логічне та критичне мислення, навички та вміння аналізу, систематизації знайденої інформації та розвивати вміння робити висновки;
 • оволодіння учнями сучасними методами та формами аналізу організації управління;
 • набуття учнями вміння працювати в колективі, формування основ орієнтовної діяльності учнів, розвиток навичок самостійної роботи та відповідальність за результати роботи;
 
      Завданнями кейсів є окремі блоки питань, згруповані відповідно варіанту, та переліки адрес Інтернет, де учням можна отримати необхідну інформацію та зробити відбір матеріалу, виділивши головне. У випадку проблемних питань, які містяться у кейсі і потребують додаткового роз'яснення, можуть подаватись методичні вказівки з боку майстра професійної підготовки.
    По завершенні виробничої практики ви маєте підтвердити свій професіоналізм, виконуючи індивідуальні творчі завдання у складі групи. 
 
 
Ролі у групі розподіляються за номером ситуаційного завдання
 Оберіть одну з ролей у групі та виконайте індивідуальне творче завдання 

 
Завдання кейсу | Переглядів: 887 | Дата: 2018-10-26

Перейти на блог: https://web-kwest18.blogspot.com/

Ознайомитися з технологією кейсів, як навчальним проектом можна за посиланням,
а методику створення навчального матеріалу до проекту можна переглянути на даному сайті

 

 

Професія "Діловод" | Переглядів: 400 | Дата: 2018-10-14

Метод case study інструмент, що дозволяє застосувати теоретичні знання до вирішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку в учнів самостійного мислення, враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу є можливість проявити та вдосконалити аналітичні та оціночні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення поставленої проблеми. Будучи інтерактивним методом навчання, метод case study завойовує позитивне ставлення з боку учнів, забезпечуючи освоєння теоретичних положень та оволодіння практичним використанням матеріалу; він впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їх дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Одночасно метод case study виступає і як спосіб мислення викладача, його особлива парадигма, що дозволяє по-іншому думати і діяти, оновлювати свій творчий потенціал

 

 

 

 

Результати роботи | Переглядів: 814 | Дата: 2018-10-26

Вимоги до кейсу

 • навчальна проблема має бути пов'язана з матеріалом, що опрацьовується на виробничій практиці;
 • проблеми повинні представляти пізнавальну значущість;
 • проблемні питання повинні спиратися на досвід і знання учнів;
 • основним своїм вмістом проблема повинна давати напрям пізнавальному пошуку, вказувати напрям до її рішення.

Форми представлення кейсу

 • Паперовий вигляд (містять графіки, таблиці, ілюстрації, діаграми, реферати),
 • мультимедіа-кейс
 • відео-кейс (містять фільм, відео- чи аудіо матеріали).
 •  

 

Тип і спрямованість кейсу

 • тренувальний, навчальний, аналітичний, дослідницький, систематизуючий, прогностичний.

Конструювання структури кейсу

 1. Визначення модуля курсу, компетенцій, яким буде присвячений кейс.
 2. Формування навчальних цілей і завдань кейса – визначення того, які знання й навички повинен «охопити» кейс.
 3. Визначення проблематики ситуації та стилю викладу проблемного питання.
 4. Побудова моделі ситуації та визначення будови кейсу: прості (чітко простежується проблема й варіанти її рішення); складні (припускають наявність у кейсі проблеми, яку учні вирішують самостійно); надскладні (кейс містить тільки опис конкретної ситуації, учні самостійно визначають і формулюють проблему, розробляють варіанти її рішення, вибирають оптимальний варіант).
 5. Аналіз обсягу та структури кейсу, що залежатиме від специфіки цільової групи, якій він пропонується та проблемності запитання.
 6. Обсяг кейсу: повні кейси (20-25 сторінок), стислі кейси (3-5 сторінок), міні-кейси (1-2 сторінки).
 7. За структурою кейси бувають: структуровані (мінімум інформації з оптимальним рішенням, включають стислий і точний виклад ситуації з конкретними цифрами і даними); кейси - нариси (містять кілька сторінок тексту і додаток, ключові поняття, при рішенні його необхідно спиратися на свої знання); великі неструктуровані кейси (40-50 сторінок тексту, багато докладної інформації) Вони призначені для оцінки швидкості мислення, уміння відокремити головне від другорядного, обрати правильний варіант відповідей з багатьох інших, знаходження нестандартного рішення); кейси-«першовідкривачі». Такі кейси можуть бути як дуже короткими, так і довгими.
 8. Пошук інформації для ситуації - охоплюється обсяг навчальної літератури чи інформаційних джерел для опрацювання проблемного питання кейсу. При цьому джерела інформації можуть бути найрізноманітніші. Серед основних джерел можна виділити такі, як: спеціалізована й публіцистична література, «місцевий матеріал» (джерелом є практичний досвід, реальний випадок з життя).
 9. Визначається форма подачі звіту за напрацьованим кейсом.

Крім теоретичних знань учні повинні вміти застосовувати отримані знання з використанням сучасних інформаційних технологій. При написанні опису-реферату необхідно дотримуватись вимог:

Загальні вимоги:

 • відповідати чітко поставленій меті;
 • мати відповідний рівень складності;
 •  ілюструвати декілька аспектів життя;
 • бути актуальним на сьогоднішній день;
 •  ілюструвати типові ситуації;
 • мати декілька рішень.

Структура кейсу

 • титульний аркуш;
 • основна частина;
 • висновки;
 • список використаних джерел (перелік посилань);
 • додатки.

Титульний аркуш

Титульний аркуш - перша сторінка звіту, який має містити: найменування організації, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус; прізвище, ім’я, по батькові майстра прфесійної підготовки; місто та рік.

Основна частина

Зміст роботи складають: теоретичний опис та виклад проблемного питання у розгорнутому вигляді; опис практичних результатів роботи; форма подачі звіту у додатках (мультимедіа-кейс, відео-кейс (містять фільм, відео- чи аудіо матеріали).

Текст звіту до друку вимагає таких розмірів берегів: лівий – верхній, нижній —20 мм, 25 мм, правий —10 мм Розмір шрифту — 14 Times New Roman Через 1,5 інтервала

Висновки

У висновках роблять опис-узагальнення отриманого досвіду та  результатів роботи під час виробничої практики.

Вимоги до оформлення | Переглядів: 984 | Дата: 2018-10-26

       Ретельно відібрана література для читання чи посилання на електронний ресурс збагатить та сфокусує навчальний потенціал кейсів. Один і той самий кейс можна використовувати з різними цілями, з різними завданнями для читання.

 Програма «Персонал 6.0. Професіонал»,

 1. Програма «Сотрудники предприятия 2.7.5» з підсистемою кадри; з каталогом співробітників:
 2. Програма  LeaderTask або он-лайн органайзери (NoteSpace, Календар Google, Календар-органайзер Яндекс, Органайзер Inmybook, Evernote, TodoList - список справ, OrganizeIt) одного робочого дня діловода, адміністратора чи секретаря керівника.
 3. Програма «Реєстрація документів організації 3.2»  http://araxgroup.ru/content/view/100/48/
 4. Програма Virtual Fashion Professional;
 5. Програма "Ассоль-дизайн" (для моделювання одягу)  http://soft.mydiv.net/win/files-Virtual-Fashion-Professional.html
 6. Сервіс Looklet - студія стилю.
 7. Програма Metail, HM, KnickerPicker і Fits.me.
 8. Програма «ДЕЛО»  http://www.eos.com.ua/eos/ru/products/delo/
 9. Програма  для ведення електронної картотеки «Электронная картотека v3.0» Source: https://www.trizway.com/art/cards/212.html
 10. Для демонстрації роботи з поштовими сервісами  http://cbs.rv.ua/dir/korisni_posilannja/poshtovi_servisi_novogo_pokolinnja/1-1-0-91; http://onlinetestpad.com/ru-ru/Test/Oprosnik-Bassa-Darki-6/Default.aspx;
 11. Запропоновані Інтернет-ресурси для проходження психологічного онлайн-тестування за Д. Юнґом; за тестом Баса-Дарки http://test.msk.ru/psy2_test/test_kettella.htm;за тестом Р.Кеттел http://onlinetestpad.com/ru-ru/Go/Metodika-opredeleniya-tipa-kharaktera-po-K-YUngu-852/Default.aspx :
 12. Програма «Архів».
 13. Програма  для обліку робочого часу
  http://hrliga.com/index.php?id=803&module=profession&op=view
 14. http://osvita.ua/vnz/reports/gov_reg/18487/  
 15. http://refs. co. ua 
 16. http://uk. wikipedia. org
 17.   http://www.civeng.carleton.ca/ECL/workshop/cmech.html
Джерела інформації | Переглядів: 807 | Дата: 2018-10-26

Оцінювання - завершальний етап роботи над кейсом. Обов’язковим для цієї роботи є попереднє (до початку роботи) оголошення його критеріїв, які можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ЗВІТУ ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ ДО КЕЙСУ

 • Логічне осмислення завдання, проблеми, ситуації та послідовний її виклад;
 • Визначення необхідних дій для виконання, логічний та глибокий опис ситуації
  з прийняттям критичного рішення;
 • достовірність використовуваної інформації, її відношення до заданої теми;
 • структурованість інформації, визначеність позицій;
 • підходи до вирішення проблеми, індивідуальність;
 • професіоналізм подання, творчий підхід, естетика оформленняматеріалу;
 • оригінальність подання інформації.

Оцінювання творчих робіт учнів здійснюється у три етапи:

1 ЕТАП - Теоретична частина роботи

2 ЕТАП - Практична частина роботи

3 ЕТАП - Загальний результат кейсу

Критерії оцінювання | Переглядів: 868 | Дата: 2018-10-26

Пошук

Друзі мого сайту
 • Інформаційний портал "Профтехосвіта Хмельниччини
 • Вище професійне училище № 25
 • Блог методиста ВПУ-25 Мар'янич Т.Г.
 • Персональний сайт Коржан Т.В.
 • Створити сайт uCoz
 • Інструкції для uCoz

 • Сьогодні

  www.qrcode-generator.de
  Copyright MyCorp © 2012- 2023                       Всі авторські права захищені

  При використанні матеріалів блогу, посилання на джерело обов"язкове. Дякую за розуміння!

  www.copyright.ru

  %
  освітній портал Педагогічна преса
  https://web-kwest18.blogspot.com/