П`ятниця, 2023-12-08, 10:12 PM
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
педагога професійного навчання Цюпак Ольги Володимирівни

Цілі завжди випереджають можливості,
будуючи шлях для розвитку
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна Мій профіль ВихідРеєстраціяВхід
Меню сайту

Категорії розділу
Інформаційна бібліотека [171]
Навчаючи - виховуємо [23]
Виробниче навчання [15]
Професія "Діловод"
Все про комп'ютерні технології та Web-дизайн [124]
технічні новинки, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення
Словник комп"ютерних термінів та сленгу [4]
Стенографія [10]
Етика, естетика [22]
Логіка [14]
Машинопис та Діловодство [107]
Психологія [49]
тести, оптичні ілюзії, акцентуації
Релігієзнавство [9]
Філософія [26]
Філологія [68]
мово-літературознавство, фольклористика
Українська обрядовість [211]
вірування, прикмети, етнографія, обереги
У світі цікавого [86]
Лірична сторінка [36]
Мережива долі [1]
розповіді про неординарних людей
Жартома і всерйоз [24]
Скарбничка мудрості [32]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


Користувачі
Гості сайту
 

Помощь блогеру 


Головна » 2013 » Березень » 24 » Аналіз методів дослідження вікової психології
12:56 PM
Аналіз методів дослідження вікової психології

Актуальність даної тематики зумовлена тим, що Психологія, як і кожна наука, користується цілою системою різних приватних методів, або методик.

Основними методами дослідження в психології, як і в ряді інших наук, є спостереження й експеримент. Кожен з цих загальних методів наукового дослідження виступає в психології в різних і більш-менш специфічних формах; існують різні види і спостереження і експерименту.

Спостереження в психології може бути самоспостереженням або зовнішнім спостереженням, зазвичай на відміну від самоспостереження іменованим об'єктивним. Зовнішнє, так зване об'єктивне, спостереження може в свою чергу підрозділятися на пряме і непряме. Точно так само існують різні форми або види експерименту.

Різновидом експерименту є так званий природний експеримент, який є формою проміжної між експериментом і простим спостереженням.

Крім цих основних методів, які отримують в психології специфічне вираження у відповідності з особливостями її предмета, в психології користуються поруч проміжних і допоміжних методик.

Зважаючи на роль, яку в методиці психологічного дослідження грає генетичний принцип, можна, далі, говорити про генетичний принцип або метод психологічного дослідження. Генетичний метод в психології (використання вивчення розвитку психіки як засобу для розкриття загальних психологічних закономірностей), - не зіставляється зі спостереженням і експериментом в одному ряду і не протиставляється їм, а на них спирається і будується на їх основі, оскільки встановлення генетичних даних у свою чергу ґрунтується на спостереженні або експерименті.

СТРАТЕГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ (і методи вікової психології)

Метод дослідження - це усвідомлена відповідь на питання про те, як було отримано конкретне знання і наскільки воно правдиве. Усвідомленість методів дослідження як способів отримання фактів найвиразніше проявляється в утриманні дієслів «бачити» і «дивитися». Відомо, що можна дивитися і не бачити, тобто не помітити, не усвідомити самого процесу споглядання, що неможливо для бачення. Бачення засноване на активному, організованому відношенні як до предмету, на який воно спрямоване, так і на власні зусилля.

Метод дослідження - це і є організоване бачення, яке передбачає споглядання тільки як момент спонтанності самого життя.

Дослідник може усвідомити, передати іншим людям, як організовано його бачення, але як відбувається споглядання усвідомити буває дуже складно, майже неможливо.

Бачення вченого-дослідника, що вивчає факти життя людини, активно і організовано не тільки за допомогою його власної рефлексії (його власних зусиль, спрямованих на акти свого ж власного ставлення до фактів життя), але і за допомогою методик.

Методики - це засоби отримання фактів, які характеризують закономірності життя людини. Ці набуття можуть бути створені як самим дослідником, так і запозичені у колег, які живуть або жили в різні з ним історичні часи. Так, сьогодні ми можемо застосувати методику Біне-Сімона, створену на початку століття, або працювати з завданнями Ж.Піаже, які були сформульовані їм багато десятиліть тому, і т.д.

Методика зовні може виглядати по-різному: словесне опитування, малюнок, дія, рух тощо. Основна відмінність її від аналогічних продуктів діяльності людини в тому, що, по-перше, вона (методика) включена в контекст вирішення наукових проблем; по-друге, вона передбачає співвіднесення одержуваного факту з системою гіпотез, тобто з науковою теорією, по-третє , вона завжди існує у світлі конкретних завдань конкретного автора і відображає його теоретичну позицію; по-четверте, у змісті методики усвідомлені обмеження в побудові гіпотез на основі фактів, одержуваних за допомогою цієї методики.

Іншими словами, вчений-дослідник, застосовуючи методику для отримання фактів, усвідомлює роль і місце цих фактів як у своєму власному мисленні про них, так і в житті досліджуваного людини.

В історії вікової психології виділяються 3 основні стратегії:

1. Стратегія спостереження. Основне завдання - накопичення фактів і розташування їх у часовій послідовності. Спостереження - незамінний метод в роботі з маленькими дітьми, хоча може застосовуватися при вивченні розвитку людини будь-якого віку. Спостереження бувають суцільними, коли психолога цікавлять, всі особливості поведінки дитини, але частіше вибірковими, коли фіксуються тільки деякі з них. Спостереження - складний метод, його використання має відповідати ряду вимог. Це чітко поставлена мета і розроблена схема спостережень (спостерігач знає, що саме він може побачити і як це фіксувати, а крім того, вміє швидко описувати спостережувані явища); об'єктивність спостереження (описується сам факт - дія, фраза або емоційна реакція дитини, а не його суб'єктивне тлумачення психологом); систематичність спостережень (в епізодичних спостереженнях можна виявити не характерні для дитини моменти, а випадкові, залежні від його одномоментного стану, від ситуації); спостереження за природним поведінкою дитини (дитина не повинна знати про те, що за ним спостерігає дорослий, інакше його поведінка зміниться).

2.Стратегія природничо-наукового констатуючого експерименту. Основна мета - встановити наявність або відсутність досліджуваного явища за певних контрольованих умовах, виміряти його кількісні характеристики, дати якісного опису.

3. а) метод поперечного зрізу - в досить великих дитячих групах за допомогою конкретних методик вивчається певний аспект розвитку (наприклад рівень розвитку інтелекту). У результаті отримують дані, характерні для цієї групи дітей - дітей одного віку чи школярів, що навчаються по одній навчальній програмі.

б) лонгітюдний метод, який часто називається "повздовжнім дослідженням". Тут простежується розвиток одного і того ж дитину протягом тривалого часу. Такого типу дослідження дозволяє виявити більш тонкі тенденції розвитку, невеликі зміни, що відбуваються в інтервалах, які не охоплюються "поперечними" зрізами.

6. Бесіда - емпіричний метод одержання зведень про людину в спілкуванні з ним, у результаті відповідей на цілеспрямовані питання (необхідно: проводити бесіду в природній обстановці; постаратися не бути чужим; підготувати питання заздалегідь; фіксувати відповіді, по можливості не привертаючи уваги розмовляє; бути тактовним);

7. Анкетування - метод отримання інформації про людину на підставі відповідей на спеціально підготовлені питання, що складають анкету (може бути письмовим, усним, індивідуальним і груповим);

8. Аналіз продуктів діяльності - метод вивчення людини через аналіз (інтерпретацію) продуктів його діяльності (малюнки, креслення, музика, твори, зошити, щоденники);

9. Тестування - діагностика особистісних якостей за допомогою тестів. Але тестування є лише констатацією дійсності, а щоб змінювати, розвивати різні якості особистості необхідно використовувати інші методи.

10. Стратегія формуючого експерименту. Основна мета - активне втручання в побудову процесу з заданими властивостями (засновник методу Л.С. Виготський). Розрізняють лабораторний і природний експеримент. Лабораторний експеримент проводиться в спеціально створених умовах, з апаратурою; природний експеримент проводиться в звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, з вивченням результатів.

Будь-який вид експерименту включає в себе наступні етапи:

 • постановка мети;
 • планування ходу експерименту;
 • проведення експерименту (збирання даних);
 • аналіз отриманих експериментальних даних;
 • висновки, які ґрунтуються на аналізі експериментальних даних;

У формуючому експерименті виділяються 3 етапи:

 1. Констатуючий (використовуючи різні методики необхідно з'ясувати вихідні особливості психіки учнів). На основі цих результатів складаються формуючі і розвиваючі прийоми.
 2. Формуючий (в процесі якого реалізуються формуючі і розвиваючі прийоми);
 3. Контрольний етап. Його завдання - оцінити ефективність і результативність виконаної формуючої роботи.

Порівнюючи результати, отримані на констатуючому і контрольному етапах роботи можна з'ясувати чи правильні прийоми застосовувалися і на скільки ці прийоми поліпшили розвивається якість.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Вікова психологія тісно пов'язана з іншими галузями психології: загальної психологією, психологією людини, соціальної, педагогічної та диференціальної психологією.

Як відомо, в загальній психології досліджуються психічні функції - сприйняття, мислення, мова, пам'ять, увагу, уяву. У віковій психології простежується процес розвитку кожної психічної функції на різних вікових етапах.

В психології людини розглядаються такі особистісні утворення, як мотивація, самооцінка і рівень домагань, ціннісні орієнтації, світогляд і т.д., а вікова психологія відповідає на питання, коли ці утворення з'являються у дитини, які їхні особливості в певному віці. Зв'язок вікової психології з соціальної показує залежність розвитку і поведінки дитини від особливостей тих груп, в які він входить: від родини, групи дитячого садка, шкільного класу, підліткових компаній. Вікова і педагогічна психологія як би дивляться на процес взаємодії дитини і дорослого з різних сторін: вікова психологія з точки зору дитини, педагогічна - з точки зору вихователя, вчителя.

Крім вікових закономірностей розвитку існують і індивідуальні відмінності, якими займається диференціальна психологія: діти одного віку можуть володіти різним рівнем інтелекту і різними особистісними властивостями. У віковій психології вивчаються вікові закономірності, загальні для всіх дітей. Але при цьому відзначаються і можливі відхилення в ту або іншу сторону від загальних ліній розвитку.

Крім наук психологічного циклу вікова психологія пов'язана з філософією, анатомією, фізіологією, педагогікою.

 

Категорія: Психологія | Переглядів: 1666 | Додав: Olga | Рейтинг: 1.0/530
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук

Календар
«  Березень 2013  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Друзі мого сайту
 • Інформаційний портал "Профтехосвіта Хмельниччини
 • Вище професійне училище № 25
 • Блог методиста ВПУ-25 Мар'янич Т.Г.
 • Персональний сайт Коржан Т.В.
 • Створити сайт uCoz
 • Інструкції для uCoz

 • Сьогодні

  Архів записів

  www.qrcode-generator.de
  Copyright MyCorp © 2012- 2023                       Всі авторські права захищені

  При використанні матеріалів блогу, посилання на джерело обов"язкове. Дякую за розуміння!

  www.copyright.ru

  %
  освітній портал Педагогічна преса
  https://web-kwest18.blogspot.com/